Χ. Σαββόπουλος | ΑΕΕ στον ΣΔ και μεταβολικά νοσήματα 26/05/2017

 
Αίθουσα Α
08:30-10:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ “ΝΙΚΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ”-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΕΣ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Προεδρείο: Ε. Μαλτέζος, Ε. Καπάνταης
Λοιμώξεις στον ΣΔ και μεταβολικά νοσήματα | Δ. Κοφτερίδης
ΑΕΕ στον ΣΔ και μεταβολικά νοσήματα | Χ. Σαββόπουλος
Δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία και μεταβολικά νοσήματα | Θ. Φιλιππάτος