Π. Σωτηροπούλου | Κλινική διάσταση δυσφορίας φύλου, σύγχρονοι προβληματισμοί 26/05/2017

 
Αίθουσα Α
10:00-11:30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΦΥΛΟΥ
Προεδρείο: Ν. Βαϊδάκης, Ν. Γεωργόπουλος
Ξετυλίγοντας τη βιολογική βάση της ταυτότητας φύλου | Ν. Σκορδής
Κλινική διάσταση δυσφορίας φύλου, σύγχρονοι προβληματισμοί | Π. Σωτηροπούλου
Ορμονικοί θεραπευτικοί χειρισμοί | Ε. Κούκκου
Νομική διάσταση δυσφορίας φύλου | Η. Μουρίκης