Α. Τάγαρης | Ο ρόλος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη 26/05/2017

 
Αίθουσα Α
18:00-18:30
ΔΙΑΛΕΞΗ
Προεδρείο: Ν. Αγγελόπουλος, Β. Βασιλείου
Ο ρόλος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη | Α. Τάγαρης
Tags :