Σ. Τίγκας | Ινσουλίνη lispro 200 units/ml: H εξέλιξη στην εντατικοποίηση της ινσουλινοθεραπείας με σχήμα basal bolus 26/05/2017

 
Αίθουσα Α
11:00-12:30
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΕΣΙΜΕΣ ΑΓΩΓΕΣ
Προεδρείο: Ε. Αναστασίου, Κ. Κώτσα
Ντουλαγλουτίδη: Το νέο εβδομαδιαίο GLP-1 ανάλογο που προσφέρει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με απλό και εύκολο τρόπο | Κ. Κώτσα
Έναρξη ινσουλινοθεραπείας με γλαργινική ινσουλίνη. Αξιοποιώντας το gold standard της βασικής ινσουλινοθεραπείας έγκαιρα και αποτελεσματικά | Σ. Λιβαδάς
Ινσουλίνη lispro 200 units/ml: H εξέλιξη στην εντατικοποίηση της ινσουλινοθεραπείας με σχήμα basal bolus | Σ. Τίγκας