Α. Βαρθολομαίου | Δυσθυρεοειδική οφθαλμοπάθεια: Διαφορική διάγνωση 26/05/2017

 
Αίθουσα Α
09.00-11.00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΕΙΑ
Προεδρείο: Μ. Κήτα, Θ. Καλτσάς
Κλινική εκτίμηση και αξιολόγηση του ασθενούς με θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια | Κ. Μπομπορίδης
Παθοφυσιολογία της θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας | Φ. Αδαμίδου
Δυσθυρεοειδική οφθαλμοπάθεια: Διαφορική διάγνωση | Α. Βαρθολομαίου
Ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση της θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας | Δ. Μισαηλίδου
Κατευθυντήριες οδηγίες της EUGOGO 2016 για την αντιμετώπιση της θυρεοειδικής οφθαλμοπάθειας | Π. Αναγνωστής