Π. Ξεκούκη | Αδενώματα της υπόφυσης: Πότε ενδείκνυται γενετικός έλεγχος 26/05/2017

 
Αίθουσα Β
18:00-19:00
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
Προεδρείο: Χρ. Τασόπουλος
Αδενώματα της υπόφυσης: Πότε ενδείκνυται γενετικός έλεγχος | Π. Ξεκούκη