Θ. Ζεγκινιάδου | Επιγενετική και σπέρμα 26/05/2017

 
Αίθουσα Α
15:30-17:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
Προεδρείο: Γ. Χρούσος, Α. Τσατσούλης
Επιγενετική και σπέρμα | Θ. Ζεγκινιάδου
Επιγενετική και αναπαραγωγή | Δ. Γουλής
Επιγενετική και επινεφρίδια | Ε. Χαρμανδάρη
Epigenetic regulation of thyroid development | G. Szinnai