ΓΝΘ «Άγιος Παύλος – Παναγία» 02/11/2011

 
Παρουσίαση Ενδιαφέροντος Περιστατικού «Διευρυσμένη υπόφυση με υπερεφιππιακή επέκταση» 
Κλινική Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού ΓΝΘ «Άγιος Παύλος – Παναγία»
Διευθυντής Δρ. Η. Ευθυμίου
Ειδικευόμενη ιατρός: Μ. Καραμπατάκη