ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 02/11/2011

 
ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗΣ ΟΡΟΥ