Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο «Ενδοκρινολογική Κλινική» 02/11/2011

 
Ειδικευόμενη: Μαρία Πουλασουχίδου
Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο «Ενδοκρινολογική Κλινική»
Διευθύντρια: Dr. Μαρίνα Κήτα

Φωτεινή - Ηρώ Αδαμίδου
Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής
Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Tags :