ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 02/11/2011

 
Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών στην Ενδοκρινολογία
Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Καθηγητής: I. Γιώβος

Κωνσταντίνος Τουλής
Ειδ/νος Ενδοκρινολογίας ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ