Δ΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 02/11/2011

 
Νεογνό με αμφίβολα γεννητικά όργανα
Βαΐα Δοκουσλή Ειδικευόμενη Παιδιατρικής
Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου
Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας