424 ΓΣΝΕ 02/11/2011

 
Βαριατρική Χειρουργική και Οστικός Μεταβολισμός

Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδους Διαβήτη και Μεταβολισμού
424 ΓΣΝΕ 
Θεσσαλονίκη 02 Νοεμβρίου 2011