Κέντρο Ενδοκρινολογίας Διαβήτη & Μεταβολισμού, Ευρωκλινική Αθηνών 16/12/2009

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα.