Κλινική ΠΑΝΑΓΙΑ 16/12/2009

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα.
 
Ανθεκτική μεγαλακρία: προβληματισμοί στη θεραπευτική της αντιμετώπιση