«Υγεία» Ενδοκρινολογικό Τμήμα 17/12/2009

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα.
 
Θέμα: Ογκοι και τυχαιώματα επινεφριδίων.Χρειάζονται αναθεώρηση οι κατευθυντήριες οδηγίες αξιολόγησης και παρακολούθησης;