Γ. Μαστοράκος 18/02/2012

 
Συνέντευξη στα πλαίσια του Σεμιναρίου των Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.