Α' Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γ.Ν. "Αλεξάνδρα" 26/02/2012