Ενδοκρινολογική μονάδα Π.Γ.Ν.Α. Αλεξάνδρα 28/04/2012