Ενδοκρινολογική Κλινική/Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά 28/04/2012