Ενδοκρινολογικό τμήμα Γ.Ν.Α./Πολυκλινική 28/04/2012