Γεσθημανή Μηντζιώρη 10/11/2010

 
Θυρεοειδοπάθειας κατά την κύηση. Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Α΄ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ. Σχολιάζει ο Παύλος Πουλάκος .