Δημήτρης Στεφανόπουλος 23/11/2010

 
Ενδοκρινολογικό Τμήμα Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΕΕΣ» – (Θέμα: «Περίπτωση Ασθενούς με χρόνια υπασβεσταιμία».