Καραπάνου Όλγα 23/11/2010

 
Ενδοκρινολογικό Τμήμα ΠΓΝΑ «Ευαγγελισμός» Θέμα: » Νεαρός άνδρας με νόσο Addison και διαλείπουσα χωλότητα».