Γιακουμή Αθανασία 23/11/2010

 
Ενδιαφέροντα περιστατικά από τη Θεραπευτική Κλινική (Ενδοκρινολογική Μονάδα) ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα»