ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» 07/11/2012

 
Ενδοκρινολογική Κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»