ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» 07/11/2012

 
Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Α’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»