Μ. Πέππα | Η προστιθέμενη αξία της ινσουλίνης glargine 300U/ml, όπως την επιβεβαιώνουν τα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής και τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών 11/05/2018

 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
Tags :