Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας ΠΓΝΑ (Ενδοκρινολογική Μονάδα) "Λαϊκό" 13/03/2010

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα.