Σωτήριος Μπεθάνης 08/12/2012

 
Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, Ευρωκλινικής Αθηνών.