Δ. Ζιάννη | Ντουλαγλουτίδη: Το νέο εβδομαδιαίο GLP-1 ανάλογο που προσφέρει ισχυρή αποτελεσματικότητα με απλό και εύκολο τρόπο. 23/11/2018

 
Tags : 23/11/2018