Αναστασία Aθανασιάδου 17/12/2010

 
Α’ Ενδοκρινολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (Μυασθένεια- Καταβολή «Μυϊκή Αδυναμία»)