Αικατερίνη Μπουμπάκη 17/12/2010

 
Ενδοκρινολογικό Τμήμα - Βενιζέλειο Πανάνειο Γ.Ν. Ηρακλείου (Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού)