Γ. Κανάκης 17/12/2010

 
Λαϊκό Νοσοκομείο, Τμήμα Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας (Ασθενής με νευροενδοκρινή όγκο παγκρέατος και υπερασβεστιαιμία)