Λουαϊ Σαϊντ Τάγιεχ 19/01/2013

 
Ενδοκρινολογικό Τμήμα Νοσοκομείο «Ελενα Βενιζέλου»