Π.Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς 18/02/2013

 
Π.Γ.Ν.Α. Γ. Γεννηματάς Ενδοκρινολογικό τμήμα