Νοσοκομείο Αλεξάνδρα 18/02/2013

 
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
Β΄ Ενδροκρινολογικό τμήμα - Διαβητολογικό κέντρο