Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020 06/03/2020

 
Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020
16:00 - 17:00 Αδενώματα Υπόφυση
ς
Συντονιστής: Μ. Τζανέλα
Σχολιαστές: Φ. Αδαμίδου,
                      Μ. Ταμπούρλου,
                      Γ. Κοντογεώργος,
                      Κ. Μπάρκας

Tags : 06/03/2020