Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 25/05/2013

 
Ενδοκρινολογική κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων