Γενικό Νοσκομείο Νοσημάτων Θώρακος "Η Σωτηρία" 25/05/2013

 
Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος "Η Σωτηρία"
Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική-Ενδοκρινολογική Μονάδα