Νεαρή γυναίκα με πολυουρία 12/03/2014

 
Ενδοκρινολογικό Τμήμα Α’ ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα»
Tags :