Άνδρας 39 ετών με ACTH εξαρτώμενο σ. Cushing και αμφοτερόπλευρα μορφώματα στα επινεφρίδια 12/03/2014

 
Ενδοκρινολογικό Τμήμα ΠΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς»
Tags :