Ενδοκρινολογικό Τμήμα Παν/μιου Ιωαννίνων 06/06/2014

 
Θέμα: Σύνδρομο Cushing λόγω έκτοπης παραγωγής CRH και ACTH από παγκρεατικό νευροενδοκρινικό όγκο
Tags :